Fluorescenčný suchý prášok, koncentráty a suspenzie pripravené na použitie pre magnetické testovanie pod UV žiarením.

 

Super Magna LY 2500

Fluorescenčný koeficient                  

2.8 Cd/W

Stredná veľkosť zrna                        

4 µm

Odporúčaná koncentrácia                 

0.4 – 1 g/l

Sedimentácia [(1 g/l)/100 ml]         

0.25

Na dodanie ako:

 • suspenzia pripravená na použitie, na olejovej báze;
 • tekutý koncentrát na báze vody;
 • suchý koncentrát;
 • čisto magnetický časticový prášok.
 1. Čistý magnetický časticový prášok

1 kg činí 2,500 l suspenzie.

Na prípravu vodnej suspenzie je potrebná Prísada BC 502!

 1. Tekutý koncentrát na báze vody

- Tekutý koncentrát 1: 40

- Suchý koncentrát 10 g: 1 l

Obsahuje zmáčadlo, odpeňovač (bez silikónu) ochranný prostriedok proti korózii. Bez halogénov.

Balenie:

Čistý magnetický časticový prášok 1 kg

Tekutý koncentrát 5 L

Suchý koncentrát 1 kg

Suspenzia na olejovej báze 1 L

Suspenzia na olejovej báze 10 L

Špeciálne pre vysoké teploty

 

Super Magna LY 2300

Fluorescenčný koeficient                  

3.4 Cd/W

Stredná veľkosť zrna                        

6 µm

Odporúčaná koncentrácia                 

0.4 – 1 g/l

Sedimentácia [(1 g/l)/100 ml]         

0.25

Na dodanie ako:

 • suspenzia pripravená na použitie, na olejovej báze;
 • tekutý koncentrát na báze vody;
 • čisto magnetický časticový prášok.
 1. Čistý magnetický časticový prášok

1 kg činí 2,500 l suspenzie.

Na prípravu vodnej suspenzie je potrebná Prísada BC 502!

 1. Tekutý koncentrát na báze vody suchý koncentrát

- Tekutý koncentrát 1: 40

Obsahuje zmáčadlo, odpeňovač (bez silikónu) ochranný prostriedok proti korózii. Bez halogénov.

Balenie:

Magnetický časticový prášok 1 kg

Tekutý koncentrát 1 L

Suspenzia na olejovej báze 1 L

Suspenzia na olejovej báze 10 L

 

Super Magna LY 1500

Fluorescenčný koeficient                  

5.2 Cd/W

Stredná veľkosť zrna                        

12.5 µm

Odporúčaná koncentrácia                 

0.6 – 1.5 g/l

Sedimentácia [(1 g/l)/100 ml]         

0.2

Na dodanie ako:

 • suspenzia pripravená na použitie, na olejovej báze;
 • suchý koncentrát;
 • tekutý koncentrát na báze vody;
 • čisto magnetický časticový prášok.
 1. Čistý magnetický časticový prášok

1 kg činí 1,500 l suspenzie.

Na prípravu vodnej suspenzie je potrebná Prísada BC 502!

 1. Tekutý koncentrát na báze vody suchý koncentrát

- Tekutý koncentrát 1: 40

- Suchý koncentrát 10 g: 1 l

Obsahuje zmáčadlo, odpeňovač (bez silikónu) ochranný prostriedok proti korózii. Bez halogénov.

Balenie:

Magnetický časticový prášok 1 kg

Tekutý koncentrát 1 L

Suspenzia na olejovej báze 1 L

Suspenzia na olejovej báze 10 L

 

Super Magna CGY 4000

Fluorescenčný koeficient                  

11.3 Cd/W

Stredná veľkosť zrna                        

14 µm

Odporúčaná koncentrácia                 

0.6 – 1.5 g/l

Sedimentácia [(1 g/l)/100 ml]         

0.2

Na dodanie ako:

 • suspenzia pripravená na použitie, na olejovej báze;
 • suchý koncentrát;
 • tekutý koncentrát na báze vody;
 • čisto magnetický časticový prášok.
 1. Čistý magnetický časticový prášok

1 kg činí 1,500 l suspenzie.

Na prípravu vodnej suspenzie je potrebná Prísada BC 502!

 1. Tekutý koncentrát na báze vody suchý koncentrát

- Tekutý koncentrát 1: 50

- Suchý koncentrát 10 g: 1 l

Obsahuje zmáčadlo, odpeňovač (bez silikónu) ochranný prostriedok proti korózii. Bez halogénov.

Balenie:

Magnetický prášok 1 kg

Tekutý koncentrát 1 L

Suchý koncentrát 1 kg

Suspenzia na olejovej báze 1 L

Suspenzia na olejovej báze 10 L

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk