Testovací olej Nr. 01500

Olejový nosič na prípravu suspenzií pre testovanie magnetických častíc

 • Nízka viskozita;
 • Doplňovanie tuku;
 • odolný starnutiu;
 • bez zápachu;
 • bezfarebný;
 • bez konkrétnej fluorescencie.

Balenie:

Nádoba 10 L

Nádoba 200 L

 

Testovací olej Nr. 4965

Pre výrobu magnetických časticových suspenzií

 • Nízka viskozita;
 • odparovanie bez zanechania zvyškov;
 • odolný starnutiu;
 • neutrálny zápach;
 • bezfarebný;
 • bez vlastnej fluorescencie.

Balenie:

Nádoba 10 L

Nádoba 200 L

 

Prísada BC 502

Relaxačná pena, odpeňovacie činidlo a dočasný inhibítor korózie na prípravu vodou riediteľných magnetický práškových suspenzií.

Zlúčenina polyethylenglycoletheru, palmitátu sodného, polysiloxanu, fosforečnanu, vody a amin boritanu.

Dávkovanie

20 - 50 ml na 1 liter magnet práškovej suspenzie

Balenie:

Nádoba 10 L

Nádoba 200 L

 

Prísada RS 602

Na prípravu vodných magnetických práškových suspenzií 

Bez obsahu dusičnanov, chloridov a halogénov.

Aplikovateľné pre chladiace prostriedky báze vody, čistiace kvapaliny a obrábacie tekutiny.

Dávkovanie

20 ml na 1 liter vody alebo na báze vody magnetovej práškovej suspenzie

Balenie:

Nádoba 1 L

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk