Tvrdomer 9341 sa používa hlavne na skúšanie hliníka a zliatin hliníka. Je vhodné skúšať čistý hliník, hliníkové zliatiny, hrubé kusy hliníkových plechov, hrubé kusy, tyče a zostavené časti zliatin hliníka (napr. dvere z hliníkových zliatin, okná a rebríky). Tvrdomer sa tiež používa na skúšanie plastov vystužených vláknami a tvrdých plastov. Je v súlade s normou ASTM B648-00.

 

Vlastnosti a výhody

  • Jednoduché použitie
  • Vysoká citlivosť
  • Široký rozsah skúšok
  • Požadovaná menšia hrúbka
  • Nie je potrebná žiadna podpora
  • Jednoduchý prepočet
  • Vysoko kvalitný indenter

 

Technické údaje

Skúšobný rozsah

0 – 100 HBa (rovnocenný s 25 – 145 HBW)

Rozlíšenie

0,5 HBa

Indikácia chyby

±2 HBa (42~48 HBa)

±1 HBa (81~88 HBa)

Opakovateľnosť chyby

±2 HBa (42~48 HBa)

±1 HBa (81~88 HBa)

Hmotnosť

0,5 kg

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk