Štandardné sady

AWS/CWI sady

API-UT & API-RP sady

Ultimate NDT sada vzoriek na školenie a testovanie

Sada boroskopov pre vizuálnu kontrolu

Sada vzoriek odliatkov

Sady pre praktické skúšky

Pokročilé vzorky

ASME sady príloha VII

ASME sady príloha VIII

Sady pre zvary dutín

Referenčné kotlové vzorky - umelé vady

Korózia, erózia, jamkovitosť a laminácia plechov

Porovnávacia mierka penetrantov z hliníka

Eishin NiCr Twin Cracked Penetrant Test Panels

Crack Sizing Bars