Štandardné sady

AWS/CWI sady

API-UT & API-RP sady

Sada boroskopov pre vizuálnu kontrolu

Sada vzoriek odliatkov

Eishin NiCr Twin Cracked Penetrant Test Panels

Sady pre praktické skúšky

Pokročilé vzorky

ASME sady príloha VII

ASME sady príloha VIII

Sady pre zvary dutín

Referenčné kotlové vzorky - umelé vady

Korózia, erózia, jamkovitosť a laminácia plechov

Porovnávacia mierka penetrantov z hliníka