Prenosná CWI sada na školenia

AWS/CWI cvičná sada

AWS/CWI penetračná sada

AWS konštrukčná zváracia seizmická sada