Správa údajov a diaľkové ovládanie alphaDUR II a alphaDUR mini.

 

Softvér systému windows alphaSOFT je vybavený diaľkovým ovládaním prenosného tvrdomeru alphaDUR. alphaSOFT poskytuje grafickú analýzu údajov a uľahčuje vytváranie protokolov o skúškach. Hodnoty sa prenášajú do počítača a môžu sa pohodlne analyzovať a spravovať.

 

Funkcie

 • Zaznamenávanie údajov o meraní vykonaných pomocou alphaDUR
 • Jasná prezentácia údajov merania ako graf, tabuľka alebo histogram
 • Štatistická analýza nameraných údajov
 • Nastavenie parametrov merania alphaDUR
 • Uskladnenie parametrov merania na alphaDUR alebo na počítači
 • Nahrávanie skupín záznamov uložených na alphaDUR
 • Nahrávanie a vymazanie konfigurácií parametrov merania uložených na alphaDUR alebo na počítači
 • Korekcia údajov merania je možná kedykoľvek. Počas nahrávania meraní je možné vymazať vybrané hodnoty.

 

Protokol o skúške

 • Tlač grafov, tabuliek a súhrnov vrátane štatistiky
 • Viaceré série meraní môžu byť zobrazené v jednom grafe za predpokladu, že skúšobné zaťaženie, materiál a tvrdosť sú rovnaké
 • Môže byť vložené logo s určením použitia
 • Pre každú sériu meraní je možné zadať názov a 8 ďalších textov s užívateľsky definovanými štítkami

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon alphaSOFT II leták DE134.15 KB