Tvrdomer TIV (Through Indenter Viewing) meria metódou TIV podľa Vickersa, umožňuje "vidieť cez" Vickersov diamant pomocou špeciálnej optiky. Tvrdosť je meraná v záťaži, akonáhle je dosiahnutá skúšaná záťaž, prístroj zobrazí údaje a automaticky vyhodnotí skúšku. Zariadenie nevyžaduje kalibráciu a je vhodné aj pre merania tenkostenných materiálov už od 0.2 mm (s vhodnou sondou), pričom odpadá aj problém zohľadnenia geometrie skúšaného objektu. Užívateľ má možnosť sledovať priebeh merania priamo na obrazovke zariadenia a môže kontrolovať kvalitu merania. Na displeji je možné jasne rozpoznať nespoľahlivé meranie - napr. z dôvodu nezreteľných rohov vpichu, nepravidelnosti vpichu a pod.

 

Vlastnosti a výhody zariadenia

  • TIV metóda - bez potreby kalibrácie a bez ohľadu na materiál
  • Priame, automatické a rýchle meranie a vyhodnotenie
  • LCD dotykový displej
  • Jednoduché ovládanie
  • Mobilita - nabíjateľný akumulátor
  • Meranie podľa Vickers v záťaži
  • Priebežný obraz vďaka špeciálnej optike a CCD kamere
  • Rozsah merania 30HV - 1000HV (v závislosti od použitej sondy)
  • Skúška nezávisí od smeru skúšania a typu skúšaného materiálu
  • Možnosť spracovania dát cez program UltraDAT (voliteľne)

 

Ukončenie predaja k 1.6.2017 (nové požiadavky RoHS). Podpora, servis zariadenia bude naďalej poskytovaná (2022).

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk