UltraHARD predstavuje plnohodnotný, užívateľsky priateľský databázový program, ktorý zjednodušuje prenos, skladovanie a analýzu údajov z prenosných zariadení pre meranie tvrdostí. Pomocou UltraHARD je možné jednoducho a rýchlo vytvárať a vytlačiť protokol z merania, resp. exportovať údaje do vlastnej šablóny v MS Excel. Program ponúka aj grafickú a štatistickú analýzu údajov.

 

Vlastnosti a výhody

  • UltraHARD bol vytvorený pre verzie tvrdomerov MIC 10 DL a DynaMIC DL a je dostupný v dvoch verziách. Verzia "Standart" ponúka všetky funkcie programu, verzia "Light" má niektoré funkcie vypnuté. Zákazník si môže teda sám vybrať verziu, ktorá je vhodnejšia pre jeho aplikáciu.
  • Pomocou troch krokov je možné prejsť z merania na dokumentáciu: výkon merania, prenos/vyhodnotenie údajov, vytvorenie protokolu z merania v tlačenej podobe alebo exportom do MS Excel
  • Správu je možné získať stlačením jedného tlačidla - napr. ako individuálne definovanú šablónu MS Excel
  • Umožňuje detailnú analýzu nameraných údajov, napr. rozloženie početnosti, histogram, lineárne zobrazenie nameraných sád údajov pre krivky tvrdosti, štatistické vyhodnotenie sád - počet meraní v sade merania, atď.
  • Jednoduchá správa dát vďaka integrácii s MS Windows a MS Office s grafickým užívateľským rozhraním
  • Možnosť vkladania údajov
  • Obrazovka dokáže zobrazovať na PC priamo aktuálne merania a je možné použiť program aj na vzdialené ovládanie zariadenia
  • Skúška tvrdosti môže byť plne kontrolovaná z UltraHARD programu, čím umožňuje splniť požiadavky na kontrolu v laboratórnych i výrobných podmienkach

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk