UDB Manager je databázová aplikácia, ktorá je voliteľným doplnkom k UltraLOG aplikácii. Aplikácia umožňuje koordinovať tvorbu viacúrovňových extenzívnych inšpekčných plánov (napr. typ auta, modul, diel, robot) a jeho/ich distribúcii na jedno alebo viacero kontrolných pracovísk. Tento doplnkový SW umožňuje navyše vytvoriť úplný viacpozičný stacionárny alebo mobilný kontrolný systém vo výrobnej sieti (viacero pracovísk na kontrolu bodových zvarov súčasne s centralizáciou údajov do databázy).

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk