Séria ultrazvukových zariadení Phasor má rovnaký technický základ, ktorý je pomocou software vybavenia rôzne adaptovateľný pre použitie v rôznych aplikáciách. Phasor CV je základný bežný ultrazvukový defektoskop spĺňajúci požiadavky noriem, ktorý môže byť SW upravený na Phasor DM, Phasor 16/16 Weld alebo na Phasor 16/64 XS verziu s podporou Phased Array. Žiadna zmena HW nie je potrebná a zaškolenie personálu vyžaduje minimálny čas, nakoľko ovládacie rozhranie je zhodné. V kombinácii s PA sondami je možné vykonať kontrolu náročnejších aplikácií v krátkom čase za výhodnú cenu.

 

Vlastnosti a výhody

 • Zvýšená produktivita v oblasti kontroly a POD (Probability of Detectioin)
 • Elektronické nastavenie ohniskovej vzdialenosti
 • Elektronické usmerňovanie lúča
 • Kontrola v uhloch od 0° do 90°, znižuje počet sond a počet skenov potrebných pre výkon kontroly
 • Phasor CV/DM ponúka jednoduchú a elegantnú metódu pre spoľahlivé monitorovanie korózie, identifikáciu koróznych jamiek, zobrazujúc podstatné údaje a poskytujúc digitálne merania
 • Software pre monitorovanie korózie špeciálne vyvinutý pre Phasor CV/DM zobrazuje výsledky meraní v zrozumiteľnej a použiteľnej podobe, oboje v digitálnej podobe (údaje, zobrazenie)
 • Pozičný enkóder poskytuje presné lineárne umiestnenie informácie pre každý sken
 • Vo svojej triede najlepšia obnovovacia frekvencia 60 Hz zabezpečuje, že zobrazenie zodpovedá skenovanej pozícii
 • Zobrazenie A-Scan, sektorové zobrazenie alebo oboje súčasne
 • Možnosť výberu farebných schém pre optimálnu čitateľnosť
 • Hmotnosť 3.8 kg
 • Prevádzka cez 6 hod. na akumulátor
 • TOPView umožňuje operátorovi pozrieť skenovanú oblasť z vrchu
 • Rýchle prepnutie do klasického UT režimu z Phase Array pre hodnotenie zistených indikácií (umiestnenie, veľkosť)
 • Kombinuje phased array zobrazovacie zariadenie a konvenčný UT defektoskop v jednom zariadení s PA sondou, čo výrazne zvyšuje dôveryhodnosť údajov pri kontrole korózie

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk

 

Phasor XS SW Upgrade Ver 2.72

Phasor XS SW Upgrade Ver 2.91

Phasor XS Current Boot Software Version 2.60