Európske normy

 

K1 podľa EN 12223

 • Kalibračná mierka s veľkým uhlovým rozsahom, polomer 100 mm;
 • mierka je k dispozícii aj s bočným vývrtom Φ 1,5 mm;
 • rozsah na kalibráciu uhlovej sondy;
 • rozsah meracieho poľa a odrazového uhla.

 

K2 podľa EN 27963/ISO 7963

 • Kalibračná mierka s veľkým uhlovým rozsahom, polomer 25 a 50 mm;
 • rozsah na kalibráciu uhlovej sondy;
 • rozsah meracieho poľa a odrazového uhla.

 

VW

 • Stupňová mierka pre kalibračný rozsah hrúbky;
 • osem stupňov po 1 mm, od 1 mm až do 9 mm.

 

Skúšobná mierka pre Phased Array sondy

 • Kalibračná mierka podľa ISO 19675

 

Severoamerické normy

 

IIW Typ 1

 • Kalibračná mierka s veľkým uhlovým rozsahom;
 • 101.6 mm polomer pre kalibračný uhlový rozsah;
 • meria bod výstupu a referenčný uhol;
 • používa sa na kontrolu rozlíšenia a citlivosti.

 

IIW Typ 2

 • Rovnaké ako IIW Typ 1 s polomermi 50,8 mm a 101,6 mm pre kalibračný rozsah;
 • bočný valcový vývrt pre nastavenie na kontrolu rozlíšenia.

 

DSC

 • Malá mierka pre vzdialenosť uhlového rozsahu a kalibračnej citlivosti;
 • polomer 25,4 mm oproti polomeru 76,2 mm;
 • 9,53 mm otvor v polomere 76,2 mm;
 • používa sa tiež na kontrolu rozsahu poľa a odrazového uhla.

 

Angle Beam, Miniature

 • Nahrádza kalibračnú mierku DSC;
 • polomer 25,4 mm oproti polomeru 50,8 mm;
 • bočný valcový vývrt pre kontrolu rozsahu poľa a odrazového uhla.

 

AWS Resolution

 • Hodnotí rozlišovaciu schopnosť uhlovej sondy;
 • tri sady bočných valcových vývrtov  pre 45°, 60° a 70° uhly;
 • tri otvory s priemerom 1,6 mm v každej sade.

 

NAVSHIPS skúšobná mierka

 • Pre NAVSHIPS špecifikáciu 0900-006-3010, sekcia 6;
 • korekcia amplitúdy vzdialenosti, senzitivity a hĺbky trhlín.

 

4-schodíková mierka

 • Schodíková mierka pre kalibračný rozsah hrúbky;
 • schodíky 6,35, 12,70, 19,05, 25,40 mm (0,250", 0,500", 0,750", 1,00").

 

5-schodíková mierka

 • Schodíková mierka pre kalibračný rozsah hrúbky;
 • schodíky 2,54, 5,08, 7,62, 10,06, 12,70 mm (0,100", 0,200", 0,300", 0,400", 0,500").

     

Schodíkové mierky dodávame aj nasledujúcich rozmeroch:

1 až 10 mm po 1 mm schodíkoch – 10 schodíkov

0,1“ (2,54 mm) až 0,5“ (12,70 mm) po 0,1“ (2,54 mm) schodíkoch – 5 schodíkov

0,25“ (6,35 mm) až 1“ (25,40 mm) po 0.25“ (6,35 mm) schodíkoch – 4 schodíky

0,1“ (2,54 mm) až 1“ (25,40 mm) po 0,1“ (2,54 mm) schodíkoch – 10 schodíkov

2 až 20 mm po 2 mm schodíkoch – 10 schodíkov

5 až 25 mm po 5 mm schodíkoch – 5 schodíkov

1 až 8 mm po 1 mm schodíkoch – 8 schodíkov

2,5 až 25 mm po 2,5 mm schodíkoch – 10 schodíkov

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk