Pre oblasť digitalizácie klasických filmov ponúka spoločnosť GE skenery FS50 a FS50B. Tieto skenery poskytujú špičkovú technológiu, kvalitu a vysokú priepustnosť. Oceľový obal zariadenia je vhodný do priemyselných podmienok v oblasti nedeštruktívnej kontroly materiálov (NDT). Digitalizovať je možné všetky bežné rozmery filmov až do šírky 35 cm bez obmedzenia dĺžky v rozlíšeniach od  50 µm do 500 µm. FS50B je prvý a jediný skener na trhu, ktorý zvláda plný rozsah sčernania v jednom pracovnom rozsahu s požadovanou citlivosťou kontrastu. S SW riešením Rhythm od spoločnosti GE a voliteľnými modulmi (archivácia, FlashFilter!) zariadenie ponúka jedinečné komplexné,  v zmysle požiadaviek noriem certifikované zariadenie, pre korektnú a uznateľnú digitalizáciu, následné vyhodnocovanie a archiváciu filmov.

 

Vlastnosti a výhody zariadenia

 • Zvýšená produktivita vďaka vyšším skenovacím rýchlostiam
 • Nastaviteľná rýchlosť skenovania
 • Vysoká úroveň presnosti a detekcie vďaka vysokému rozlíšeniu skenovania
 • Vhodné pre kontrolu súčiastok s rôznymi hrúbkami a súčiastok z kompozitných materiálov
 • Digitálny obraz s 12-bit rozlíšením
 • V spojení s Rhythm SW ide o ideálne riešenie pre on-stream kontroly potrubných rozvodov v rôznych oblastiach priemyslu
 • Použitie rôznych typov filmov
 • Špecializovaný systém pre oblasť NDT
 • RTG kontrola s možnosťou čítania čiarových kódov
 • Spĺňa požiadavky na DICONDE
 • Spĺňa požiadavky EN 14096 časť 2, trieda DS
 • Certifikácia systému nemeckým metrologickým inštitútom BAM!

 

Čo znamená pre prax splnenie požiadaviek EN 14096 časť 2?

Mnoho spoločností ponúka alternatívne riešenia za zaujímavo nízke ceny. Zákazník, ktorý uvažuje o plnohodnotnej digitalizácii archívu alebo o vyhodnocovaní filmov po zdigitalizovaní, by si mal vždy overiť, či zariadenie, ktoré mu je ponúkané, spĺňa požiadavky normy a súčasne, do ktorej kategórie spadá zariadenie so software vybavením ako celok. Len kategória DS umožní v zmysle normy archív digitalizovať a súčasne sa zbaviť nepotrebného fyzického archívu. Nižšie triedy DB a DA už požadujú, aby sa fyzický archív zachovával.

Ďalšou dôležitou súčasťou zariadenia je, aby malo certifikát nezávislej inštitúcie, ktorá potvrdí certifikátom, že zariadenie skutočne v danej konfigurácii spĺňa parametre deklarované výrobcom zariadenia v spojení s daným SW. Nemenej dôležitou časťou je splnenie požiadaviek štandardu DICONDE. Pri porovnávaní ceny je teda vždy potrebné porovnávať porovnateľné a nie len cenu samotnú. Praktická aplikácia sa tak môže stať nereálnou a zákazník má následne zvýšené náklady, resp. nepoužiteľné zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky v oblasti digitalizácie filmov pre NDT.

 

Software

Digitalizácia filmov nie je len o samotnom HW, ale rovnako dôležitú časť tvorí aj SW. SW riešenie Rhythm s modulom FlashFilter! umožní zákazníkovi po digitalizácii optimalizovať obraz jedným tlačidlom tak, že uvidí detaily a oblasti, ktoré na klasickom rádiograme nemohol z objektívnych príčin spozorovať. Patentovaná technológia algoritmu FlashFilter! umožňuje pretransformovanie širokého spektra odtieňov sivej, ktoré ľudské oko nedokáže vidieť, na odtienej sivej, ktoré sú ľudským okom reálne viditeľné.

 

Ukážka obrazu zvaru rúrky po oskenovaní bez FlashFilter! (obdobné zobrazenie ako na klasickom negatoskope) na stiahnutie TU!

Ukážka obrazu zvaru rúrky po oskenovaní s FlashFilter! na stiahnutie TU!

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk