Monitor GX-2

Elektronický dozimeter pre gamma a RTG žiarenie GPD150G

GammaSmart one - signálka ionizujúceho žiarenia/radiácie (Gamma/RTG)

Elektronický dozimeter pre gamma a RTG žiarenie ED150

Dozimeter X5C plus

Dozimeter GammaTwin

GWL 10m - signálka ionizujúceho žiarenia/radiácie (Gamma/RTG)

Monitor na sledovanie oblasti WS05C