Elektronický osobný dozimeter s alarmom a indikáciou dávkového príkonu pre detekciu osobných gamma / RTG dávok pri práci s ionizujúcim žiarením.

 

Oblasti použitia:

NDT, hasiči, civilná obrana, úrady, nukleárna medicína, priemysel, chémia, výskum.

 

Vlastnosti:

 • PTD-schválený dozimeter na meranie Gamma a RTG pre Hp(10) (osobný dávkový ekvivalent)
 • Detektor: energeticky kompenzovaná GM trubica
 • Optimálne odčítanie nameraných hodnôt na zvlášť tvarovanom LC-displeji
 • Dávkový rozsah zobrazenia s pohyblivou desatinnou čiarkou
 • Indikácia dávkového príkonu pomocou stlačenia kláves
 • Spoľahlivé a bezpečné meranie žiarenia zabezpečené 180°priestorovým uhlom pred telom nositeľa
 • Spínateľná, akustická indikácia s jedným impulzom
 • 4 prednastavené prahové varovné úrovne dávok a dávkových príkonov (Na požiadanie bude zákazníkovi vo výrobe prednastavená požadovaná úroveň varovných úrovní dávok/dávkových príkonov)
 • Menu-driven užívateľská navigácia
 • Optické rozhranie
 • Uloženie hodnoty dávky a nastavených parametrov aj počas výmeny batérie
 • Vysoká spoľahlivosť pomocou testovacej funkcie a nepretržitej samodiagnostiky zariadenia
 • Malé a praktické, ľahko dekontaminovateľný obal
 • Vodotesný až do hĺbky ponoru 0,5 m podľa IP67
 • Životnosť cca. 1 rok s jednou batériou nastavenou na okolité žiarenie na pozadí, bez reproduktora

 

Technické údaje:

Dávkový rozsah zobrazovania 0,1 µSv ≤ Hp (10) ≤ 10 Sv
PTB schválený merací rozsah 10 µSv ≤ Hp (10) ≤ 1 Sv
Rozsah zobrazovaného dávkového príkonu 0,1 µSv/h - 1,5 Sv/h
Meraný dávkový príkon 1 µSv/h - 1,5 Sv/h
Energia 55 keV až 3 MeV
Varovné úrovne 4 prednastavené hodnoty v rozmedzí od 1 µSv do 10 Sv, potvrditeľné
Signalizácia dávkového príkonu 4 predvolené hodnoty v rozsahu 1 µSv/h až 1,5 Sv/h, potvrditeľné
Teplotný rozsah -20°C až + 60°C
Napájanie 3 batérie LR1 1,5 V
Rozmery / Hmotnosť ca.136 x 40 x 17 mm / 140 g (s batériami)

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk