Stacionárny sledovací systém miestnosti na meranie dávkového príkonu Gamma a RTG, ktorý sa prednostne používa na trvalé monitorovanie izotopových laboratórií, miestností pre rádioterapiu, skladovacích priestorov pre rádioaktívne materiály, atď.

 

Oblasti použitia:

NDT, nukleárna medicína, nukleárna technológia, priemysel, chémia, výskum

 

Vlastnosti:

 • WS05C-1: monitor na sledovanie oblasti (1 merací kanál) s RS-232 rozhraním pre prevádzku s akoukoľvek sondou GRAETZ.
 • WS05C-2: monitor na sledovanie oblasti (2 meracie kanály) s RS-232 rozhraním pre jeden merací kanál pre súbežnú prevádzku max. 2 rôznych alebo podobných sond - akákoľvek GRAETZ.
 • WS05C-3 (viď obrázok): monitor na sledovanie oblasti (3 meracie kanály) s RS-232 rozhraním pre jeden merací kanál pre súbežnú prevádzku max. 3 rôznych alebo podobných sond - akákoľvek GRAETZ.

Každý merací kanál udáva namerané hodnoty na digitálnom osvetlenom LC-displeji (60 mm x 30 mm). Pre každý kanál sú štyri signalizácie dávkového príkonu voľne programovateľné v celom meracom rozsahu pripojených sond.

Pri použití gamma sond sa dávka zobrazuje v Sv/h. Ak je pripojená sonda koncového okienka (α-/ß merania) alebo NaI-scintilačná sonda (ß-/γ-merania), nameraná hodnota sa zobrazí v cps. Navyše k digitálnemu zobrazeniu je dávkový príkon indikovaný aj v analógovej forme pomocou logaritmického stĺpcového grafu.

Prístroj má automatické prepínanie rozsahu. Keď merací kanál aktivuje signalizáciu dávkového príkonu, integrované varovné svetlo WS05C poskytuje optickú aj akustickú signalizáciu. V štandardnej verzii:

 • zelená "pripravené na prevádzku",
 • oranžový prekročená varovná úroveň",
 • červená "chybová správa" (napríklad zlyhanie sondy)

Červená LED umiestnená nad displejom indikuje, ktorý merací kanál spustil signalizáciu.

Pre pripojenie WS05C k počítaču je k dispozícii RS-232 rozhranie pre jeden merací kanál.

 

Možnosti

 • Výstup relé pre prídavné externé výstražné svetlo pre každý merací kanál alebo bezpotenciálový relé výstup pre každý merací kanál namiesto relé výstupu pre externé výstražné svetlá (max. spínacie napätie/prúd: 24 V, 20 mA)
 • Vypnutie akustickej signalizácie (spúšťa sa iba pri prekročení varovnej úrovne a pri otvorení dverí v sledovanej miestnosti)
 • Núdzové napájanie (300 W) pre neprerušiteľnú prevádzku WS05C v prípade výpadku siete
 • Externé výstražné svetlá (optické/akustické)
 • Kábel sondy (štandardná dĺžka: 1,25 m), predĺženie do 100 m
 • Špeciálne verzie na vyžiadanie

 

Technické údaje:

WS05C-1
WS05C-2
WS05C-3
pre pripojenie jednej sondy
pre súbežné pripojenie max. 2 sond
pre súbežné pripojenie max. 3 sond
Sondy sondy sú pokiaľ možno spojené pomocou kábla sondy (do 100 m) alebo priamo cez zásuvky WS05C
Dostupné sondy
Rozsah indikácie Rozsah merania PTB*
18545 CE
60 µSv/h – 200 µSv/h 150 nSv/h – 200 µSv/h

(γ- radiácia a RTG)

18550 CE
100 nSv/h – 20 mSv/h 10 µSv/h – 20 mSv/h

(γ- radiácia a RTG)

18529 CE
10 µSv/h – 10 Sv/h 0,5 mSv/h – 10 Sv/h

(γ- radiácia a RTG)

18509 CE
10 µSv/h – 1 Sv/h 50 µSv/h – 1 Sv/h

(γ- radiácia a RTG)

18526 D cps, α-, β-, γ- radiácia
NaI-scintilačná sonda 2002 cps, α-, β-, γ- radiácia
Meraná veličina príkon priestorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) pre CE sondy
Presnosť merania ≤ ±10%
Zobrazenie každý merací kanál je vybavený osvetleným LC-displejom
Indikácia digitálny displej v Sv/h alebo cps, v závislosti od pripojenej sondy; analógová indikácia pomocou logaritmického stĺpcového grafu
Signalizácia zlyhanie sondy
signalizácia dávkového príkonu 1 - 4
varovné úrovne 1 - 4
Signál signalizácie integrovaný optický/akustický signalizácia, spustená, keď pripojená sonda prekročené varovné hlásenie (oranžová) a/alebo chybová správa (červená)
 červená LED (na každom meracom kanáli) signalizuje zapnutie varovnej úrovne
Rozhranie RS-232 pre 1 merací kanál (WS05C-2 / WS05C-3 → prvý merací kanál)
Signalizácia dávkového príkonu pre každý merací kanál 4 varovné úrovne, ktoré sú voľne programovateľné v celom meracom rozsah po pripojenú sondu
Varovné úrovne pre každý merací kanál 4 varovné úrovne, ktoré sú voľne programovateľné v celom meracom rozsah po pripojenú sondu
Teplotný rozsah 0°C až +40°C pre pozorovanú oblasť
-30°C až +60°C pre sondy
Vlhkosť max. 90% relatívnej vlhkosti
Napájanie 90 – 260 V AC, 200 mA max. 50/60 Hz
Kryt plast, vysokonárazový
Rozmery / Hmotnosť 260 x 230 (455) x 150 mm / cca. 2800 g

*Upozornenie: PTB schválenie sondy je platné len vtedy, keď sa použije spolu s dozimetrom X5C plus.

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk

PrílohaVeľkosť
PDF icon Leták EN448.16 KB