IPS, IPC2 a IPU Phosphor Imaging Plates (IP platne) predstavujú plnohodnotnú náhradu za klasické filmy v oblasti rádiografie. Dizajn bol navrhnutý s ohľadom pre využitie v oblasti priemyslu. Platne od spoločnosti GE poskytujú špičkovú kvalitu obrazu, krátky expozičný čas a dlhú životnosť. Kombinácia širokého dynamického rozsahu a expozičného rozsahu vedú k poklesu časovej náročnosti kontroly a vyššej priepustnosti.

 

Vlastnosti a výhody

 • Menej opakovaných expozícií - Vysoká tolerancia pri rôznych expozičných podmienkach a viac slobody pri stanovení expozičnej dávky
 • Redukcia dávky - V mnohých prípadoch umožňujú platne vizualizáciu všetkých informácií potrebných pre vyhodnotenie len pomocou jednej expozície
 • Dlhá životnosť - IP platne sú chránené vrchnou vrstvou EBC (electron-beam-cured), výsledkom sú platne s vynikajúcou odolnosťou proti mechanickému opotrebeniu a výborná chemická odolnosť
 • Kvalita obrazu - Zloženie "pamäťovej" fosforovej zložky zabezpečuje optimálny výkon platní, materiál je vysoko absorpčne efektívny, disponuje excelentnou homogenitou a krátkym časom odozvy pre zabezpečenie vysokej ostrosti a vysokého kontrastu
 • Možnosti použitia rôznych typov platní podľa požiadavky aplikácie:

  • IPC2:  Štandardné rozlíšenie + vysoká rýchlosť  – všeobecné použitie
  • IPS:   Vysoké rozlíšenie + stredná rýchlosť  - kontrola zvarov
  • IPS2:  Vysoké rozlíšenie + stredná rýchlosť – kontrola zvarov, vhodné pre aplikácie s nízkym kontrastom, homogenitu a prémiovú kvalitu pri kontrole zvarov
  • IPU:   Extrémne vysoké rozlíšenie + pomalá rýchlosť – pre aplikácie s veľmi vysokými požiadavkami na jemnosť obrazu a rozlíšiteľnosť defektov

Platne sa dodávajú na objednávku. Zákazník si môže nadefinovať tvar i rozmery platne s ohľadom na vstupný otvor skenera v dĺžke 20 mm - 1500 mm. Zariadenie CRxVison od spoločnosti GE automaticky vykoná orez obrazu podľa fyzických rozmerov skenovanej platne.

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk