blade|line CT systém založený na 450kV röntgenovom zdroji, je systém pre počítačovú tomografiu (CT) umožňujúci presnú a rýchlu kontrolu. Systém bol vyvinutý predovšetkým pre kontrolu lopatiek turbín leteckých motorov, no je vhodný aj pre iné aplikácie. Blade|line CT je odpoveďou spoločnosti GE Inspection Technologies na iniciatívu nahradenia ultrazvukovej kontroly lopatiek turbín leteckých motorov z liatiny inconel a ďalších liatin na báze niklu cenovo dostupným, vysoko presným CT zariadením s vysokou priepustnosťou výrobkov.

 

Vlastnosti a výhody zariadenia

 • Rýchly a efektívny - do 30 dielov / hodina (zosnímanie 10 CT rezov / kontrolovaný objekt)
 • Presnosť a reprodukovateľnosť - spĺňa MAI predpisy pre CT, schopnosť merania s odchýlkou do -+5% alebo 0,001"
 • Údajová integrita a bezpečnosť - DICONDE, dlhodobá správa údajov
 • 2 pracovné postupy: 2D rádiografia a CT merania v rezoch
 • Zvýšená produktivita vďaka vysokej priepustnosti - krátky čas kontroly a zníženie nákladov na kontrolovaný objekt
 • 450 kV RTG zdroj s plochým panelovým detektorom umožňuje kontrolu 30 turbínových lopatiek leteckých motorov za hodinu pri 75. meraných oblastiach (CT), rozložených v 10. osových polohách
 • Robotická manipulácia  s optimalizovanou rýchlosťou, výkonom a presnosťou
 • Max. veľkosť vzorky: výška 190 mm, priemer 200 mm, 3D skenovacia oblasť max. 190 mm x 150 mm (priemer)
 • Hmotnosť vzorky do 2 kg
 • Unikátny riadkový Jupiter flat panel detektor s rýchlosťou do 100 fps
 • Robustná konštrukcia, kompaktnosť, 24/7 prevádzkovateľnosť
 • Integrácia GE Rhythm Revview programového vybavenia pre prehliadanie, úpravy, archiváciu na báze DICONDE

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk