phoenix x|cube je viacúčelové röntgenové zariadenie vhodné pre skúšanie náhodných vzoriek ako aj výrobkov v automobilovom a leteckom priemysle (ľahké odliatky, kovové súčiastky, keramika, plasty, špeciálne zliatiny). Dizajn zariadenia ho predurčuje vďaka svojej vysokej flexibilite pre aplikácie vo výrobe, kontrole, analýze chybovosti, resp. vo výskume a vývoji. Jednoduchosť ovládania a programovania, ako aj  unikátne filtre Flash!Filters (vylepšenie obrazu tak, aby bol čo najlepšie vyhodnotiteľný ľudským okom) vedú k jednoznačným a presným rozhodnutiam pri hodnotení. Voliteľne je možné vybaviť zariadenie možnosťou CT pre 3D kontrolu.

RTG CT kontrola odliatkov

Vlastnosti a výhody zariadenia

Zariadenie x|cube je navrhnuté v dvoch základných verziách pre uspokojenie špecifických potrieb navrhnutých skúšobných aplikácií vo verzii x|cube Compact a x|cube XL. Každý model sa dodáva vo verzii 160kV a 225kV s možnosťou výberu manipulátora pre vzorky až do rozmerov 600 mm v priemere, 900 mm vo výške a celkovej váhe do 100 kg. x|cube XL disponuje väčším ochranným boxom, a tým je vhodný pre kontrolu vzoriek až do priemeru 800 mm a výšky 1500 mm. Medzi hlavné výhody zariadenia patrí možnosť aplikácie od automobilového priemyslu, pre aplikácie s vysokou priepustnosťou pri 30fps v plnom rozlíšení, až po aplikácie v leteckom priemysle s prémiovým vysokým rozlíšením obrazu v reálnom čase v kombinácii v voliteľným 3D CT.

 

 

  • Max. hmotnosť kontrolovanej vzorky do ca. 100 kg
  • Rozmer vzorky v priemere do 600 mm a vo výške do 900 mm (alebo 800 mm x 1500 mm pre x|cube XL)
  • Patentovaný manipulátor s C ramenom s nízkou úrovňou vibrácií
  • Pružné nastavenie uhla v rozsahu +45° až -45°
  • Robustný dizajn a intuitívne ovládanie X-Touch®
  • Voliteľne základné automatické rozpoznávanie vád pre odliatky z hliníka
  • Voliteľne CT funkcionalita pre analýzu v 3D a kvantitatívnu analýzu porozity
  • HW a SW sa vyznačuje technológiou GE pre zníženú potrebu údržby = nižšie prevádzkové náklady

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk