Seifert  x|blade predstavuje užívateľsky priateľský systém pre nedeštruktívnu kontrolu prežarovaním. Dizajn zariadenia bol vyvíjaný s ohľadom na kontrolu odliatkov. Medzi hlavné výhody zariadenia patrí vysoká kvalita obrazu a priepustnosť. Manipuláciu zabezpečuje robotické rameno v kombinácii s obrazovým reťazením nastaviteľným špecificky pre každú aplikáciu. Obraz spĺňa štandard DICONDE pre hodnotenie, zdieľanie a archiváciu.

 

Vlastnosti a výhody zariadenia

  • Nastaviteľný obraz kombináciou základného rozlíšenia a veľkosti ohniska pre dosiahnutie najlepšieho obrazu pri minimalizácii počtu expozícií
  • Automatický inšpekčný plán s robotickým nastavením kontrolovanej vzorky umožňuje rôzne pohľady bez potreby ľudskej interakcie
  • Technológia eliminujúca efekt duchov a oneskorenia detektora
  • Systém na kľúč s kompaktnými rozmermi
  • Spĺňa štandard DICONDE
  • Optimalizácia obrazu pre hodnotenie pomocou GE Flash! Filter technológie, ktorá umožňuje presné a správne hodnotie získaného obrazu
  • Využitie digitálneho referenčného obrazu s SW nástrojom pre uzamknutie kontrastu pre umožnenie klasifikácie podľa ASTM
  • Automatická identifikácia dielu s optickým rozpoznávacím  systémom integrovaným v inšpekčnom reťazci
  • Prémiová kvalita obrazu s vysokou priepustnosťou výrobkov v procese kontroly

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk