G 128 - Vývojka manuálny proces
G 328 - Ustaľovač manuálny proces

 

G 135 - Vývojka automatický proces
G 335 - Ustaľovač automatický proces

G 135 - Startér automatický proces

 

EKO G 128 - Vývojka manuálny proces
EKO G 328 - Ustaľovač manuálny proces

 

EKO G 135 - Vývojka automatický proces
EKO G 335 - Ustaľovač automatický proces

AGEPON - namáčací prostriedok na odstránenie povrchového napätia pred sušením filmu

 

THIO TEST Reagenz – reakčná chemikália 35 ml
THIO TEST Farbkeil – archivačná mierka
určené pre kontrolu stálosti spracovaných RTG filmov

 

STRUCTURIX PMC - filmové pásky certifikované 3,5×23cm
STRUCTURIX PMC - filmové pásky 3,5×23 cm
určené pre kontrolu spracovateľského procesu

 

STRUCTURIX CERTIFIED DENSTEP – denzitometrický klin
určený pre kontrolu sčernania spracovaných RTG filmov

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk