• Množstvo: sada 10 kusov
 • Špecifikácia vzoriek:

  • uhlíková oceľ
  • 9,53 mm T s jednou V drážkou
  • vzorky budú 76,20 mm W x 254 mm L
  • prevýšenia môžu byť ako zvarené alebo zbrúsené na úroveň základného materiálu – podľa požiadavky zákazníka

   • koreň zvaru bude ako zvarený
   • zvar bude umiestnený v strede 254 mm vzorky
  • každá vzorka bude obsahovať samostatne pripojený povrch "miniatúrny", "rovný" alebo "asymetrický" tvar trhliny – podľa požiadavky zákazníka

   • dĺžka povrchu vonkajšej trhliny bude presahovať 76,20 mm šírky vzorky
   • trhliny cez hĺbku steny

    • 80%, 70%, 60%, 50%, 45%, 40%, 30%, 20%, 10%, 10% a 5%
    • hĺbky je možné upraviť podľa potreby
    • asymetrické trhliny môžu mať 2 špecifikované hĺbky
   • umiestnenie trhliny sa bude líšiť od HAZ, stredu, cípu a koreňa podľa požiadaviek zákazníka
  • strany vzoriek budú upravené s ostrými skosenými hranami.
  • tolerancia chýb +/- 2,032 mm (0,080“)
 • Výrobné výkresy:

  • spoločnosť FlawTech poskytne klientovi súbor CAD výkresov na ich preskúmanie a schválenie pred začiatkom výroby.
 • Záverečná dokumentácia:

  • zahŕňa certifikát o zhode,  CAD výkresy, osvedčenia a skúšobné listy o meracích a skúšobných zariadeniach.
 • Hmotnosť: ~15,88 kg

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk