Táto skúšobná vzorka spĺňa nasledujúce špecifikácie:

 • ASME oddiel V, článok 6, dodatok III
 • ASTM E1417/E1417M-13, oddiely 7.8.3.3 & 7.8.3.4
 • MIL-I-25135 C

 

Možné názvy tejto vzorky:

 • Quench Crack Block
 • Cracked Aluminum Block
 • Penetrant Comparator Block

 

Materiál:

 • 2024 hliník

 

Rozmery a hmotnosť:

 • 9,525 mm x 76,20 mm x 50,80 mm
 • cca. 0,907 kg

 

Technické údaje:

 • Vzorka obsahuje obrobenú drážku na každej strane vzorky, ktorá rozdeľuje plochu na polovicu. Tieto polovice sú označené písmenami "A" a "B"
 • FlawTech nerozrezáva vzorky na polovicu, ako je popísané v ASME norme
 • Tieto vzorky môžu byť rozdelené na polovicu a označené ako dvojica párov pri dodatočných nákladoch
 • Poznámka: Tieto vzorky nie sú určené na viacnásobné použitie!

 

Dokumentácia:

 • Certifikát o zhode a protokoly o skúškach materiálu ku každej vzorke.

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk