Množstvo: 
 • Podľa potreby

 

Materiál:

 • Potrubie z uhlíkovej ocele, 308,40 mm vonkajšieho priemeru s premenlivou schémou na SchSTD (9,53 mm), Sch80 (17,48 mm) a Sch120 (25,40 mm)
 • Potrubie je rezané v 120° segmente s 308,40 mm axiálnou dĺžkou
 • Vnútorný priemer má 3 opracované stopy: 9,53 mm, 17,48 mm a 25,40 mm, každá stopa meria 101,60 mm axiálnej dĺžky

 

Špecifikácie:

 • Každá hrúbka steny / stopy bude obsahovať 1 alebo 2 indikácií vnútorného priemeru povrchu
 • Indikácie zahŕňajú:

  • Korózia
  • Náhodná jamkovitosť
  • Erózia
 • Hĺbka indikácie sa bude líšiť v závislosti od hrúbky steny potrubia

  • Typické hĺbky sa pohybujú od 25%, 50% a 75% cez stenu
 • Celková veľkosť povrchovej indikácie sa bude líšiť v závislosti hĺbky indikácie
 • Hĺbka indikácie bude uvedená v najhlbšom bode každej indikácie. Indikácie jamkovitosti budú vychádzať z najhlbšej jamky.

 

Dokumentácia:

 • Zahŕňa certifikát o zhode, CAD výkresy vyhotovenia a certifikáty meracích a skúšobných zariadení
 • CAD výkres vyhotovenia zobrazí všeobecný popis povrchovej plochy defektov.

 

Hmotnosť:

 • cca. 13,61 kg

 

Na požiadanie sú k dispozícii vlastné typy kazov, množstvo kazov a veľkosti kazov.

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk