UT200 je univerzálne použiteľný, plne automatizovaný tvrdomer. Polohovanie riadené počítačom ponúka možnosť skúšania tvrdosti na linkách a povrchoch, ako aj rýchle a automatické skúšanie mnohých kusov vo výrobnej alebo prijímacej oblasti.

 

Kombinácia rýchlej elektrickej skúšky tvrdosti s CNC strojom pre polohovanie a komfortného Windows programu ponúka nové možnosti skúšania materiálu. UT200 prináša výsledky, ktoré presahujú konvenčné skúšanie tvrdosti. Okrem sériových meraní a priamok je zameraná kontrola tvrdosti na obrovských plochách.

Meranie niekoľkých tisícok tvrdostí sa vykoná v krátkom čase a súhrn hodnôt vo farebnom grafe ukazuje veľmi dobre štruktúru vo zvaroch alebo v oblasti od základného materiálu až po vytvrdnutú oblasť.

Skúšobné zaťaženie pre toto meranie sa dá prispôsobiť materiálu a požadovanej vzdialenosti skúšobného odsadenia. Vtlačovacie teliesko je Vickersov diamant. Už dlhé roky zavedené postupy UCI zabezpečujú presné a automatické stanovenie hodnôt tvrdosti.

Vďaka integrovanej funkcii môžu byť výsledky zobrazené ako graf, histogram, priamka alebo farebná tvrdosť a vytlačené na dokumentáciu. Grafika môže byť použitá inými programami ako Bitmap.

Okrem týchto aplikácií, ktoré sú veľmi zaujímavé pre výskum a vývoj, môže byť prístroj použitý pre neustále opakujúce sa skúšky rovnakých častí. Programovateľnosť a rýchlosť sú kľúčovými výhodami.

 

Vlastnosti a výhody

  • Plne automatizované skúšanie tvrdosti
  • Rozloženie tvrdosti na povrchu
  • Veľmi rýchly postup merania UCI
  • Skúšanie podľa DIN 50159 a ASTM A1038
  • HV 0,1 - HV 2
  • CHD-, SHD-, NCD- a in-line-merania
  • Automatické zaznamenávanie rôznych povrchov a línií
  • Skúšanie až 20 vzoriek len s jedným automatizovaným postupom

 

 Technické údaje

Stupnica skúšobného zaťaženia

HV 0,1 – HV 2

Stupnica tvrdosti

HV, HB, HRC a pevnosť v ťahu

Príklad stola

330 x 330 mm

Jazdný dosah (X, Y, Z)

140 x 140 x 90

Presnosť opakovania

±0,01 mm

Max. výška vzorky

105 mm

Min. výška vzorky

35 mm v HV 2

Optika

Centrovací mikroskop s fotoaparátom

Blesk

Nastaviteľné LED-Ring svetlo

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon UT200 leták DE918.7 KB
PDF icon UT200 návod DE3.13 MB