DynaMIC je ručný tvrdomer pre meranie tvrdostí dynamickou metódou (ASTM A956, DIN 50156) disponujúci špeciálnou technológiou spracovania signálu, ktorá automaticky kompenzuje prípadné zmeny smeru skúšania. Stačí umiestniť rázové zariadenie a prečítať hodnotu z obrazovky zariadenia. Pre rôzne aplikácie a materiály sú dostupné rôzne rázové zariadenia pre tvrdomer DynaMIC. Verzia DL (Data Logger) ukladá údaje v zariadení aj so štatistickými údajmi z merania.

 

Vlastnosti a výhody zariadenia

  • Meranie tvrdosti nezávislé od smeru nárazu a bez nutnosti vkladania korekčných údajov vďaka patentovanej technológii spracovania signálu
  • Normované podľa ASTM A956
  • Automatická konverzia medzi rôznymi jednotkami tvrdosti - HV, HB, HRC, HRB, HS, HL, N/mm2
  • Rôzne rázové zariadenia v závislosti na aplikácii: Dyna D pre bežné aplikácie, Dyna G pre masívne a ťažké diely, Dyna E pre meranie tvrdostí za hranicou 650 HV

 

Výroba a predaj produktu ukončené. Servis, náhradné diely a podpora naďalej poskytovaná do 10/2022.

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk