UltraDAT  predstavuje software riešenie pre správu údajov z merania tvrdostí s podporou pre tvrdomery TIV a MIC 20. Program zjednodušuje prenos údajov do PC cez ethernet port zariadenia a urýchľuje prenos obrazových údajov z merania (TIV).

 

Vlastnosti a výhody

  • Špeciálne vyvinuté pre TIV a MIC 20 tvrdomery
  • Jednoduchý reporting vrátane grafického a hodnotového zobrazenia
  • Jednoduchý export do MS Excel pre následné úpravy a tlač
  • Umožňuje priamy prístup do súborovej štruktúry zariadenia a obsahuje užívateľsky priateľské náhľady
  • Jednoduchá identifikácia sád meraní a ich export
  • Možnosť výberu jednej série meraní alebo viacerých, príp. výber adresárov a ich prenos do PC
  • Možnosť vkladať ďalšie údaje ako meno operátora, názov skúšaného objektu alebo poznámky podľa potreby
  • Prenos cez ethernet
  • Viacero tabuľkových formátov pre export sérií meraní
  • Obrazové údaje (TIV) uložené v zariadení je možné tiež zakomponovať do výsledného protokolu z merania

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon UltraDAT SW EN324.15 KB