FAST RVI (GE Inspection Robotics)

 

Robotické riešenie pre automatizovanú vizuálnu kontrolu v spojení s PTZ kamerami (PTZ kamery TU!). Je možné osadiť kamerami od GE IT, ako aj navrhnúť individualizované riešenie s existujúcim vybavením zákazníka.
 

Ako to funguje?

Operátor osadí zariadenie na kontrolovaný objekt a následne naviguje zariadenie do oblasti záujmu, kde vykoná záznam obrazu, videa a prípadné merania. Po skončení sa operátor presunie k ďalšiemu objektu kontroly.


 

Kľúčové vlastnosti riešenia

FAST RVI umožňuje kontrolovať miesta, ktoré sú bežne pre človeka nedostupné. Súčasne umožňuje dosiahnuť väčšie pokrytie kontrolovanej plochy, umožňuje kontrolu za rôznymi prekážkami. Možnosť plánovania dráhy a navigácie zariadenia zabezpečujú spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky kontroly. S týmto systémom odpadá potreba vstupu človeka do uzavretých priestorov (nádoby, zásobníky). Odpadá tak potreba nákladných opatrení súvisiacich s prípraravou na vstup do takýchto priestorov, s prípravou hodnotenia rizík alebo s potrebou druhej osoby kontrolujúcej inšpektora v nádobe.

  • Silné magnetické kolieska pre kontrolu nad hlavou
  • Jednoduchá úprava pre rôzne typy kamier
  • Top view kamera & osvetlenie pre navigáciu
  • Jednoduché ovládanie a užívateľské rozhranie

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk