Dôkaz o dostatočnej sile poľa a smere magnetizácie.

 

Mäkký železný valec je oddelený do štyroch sektorov rozdielom cca. 0.15 mm šírky, tak že - pri pohľade zhora - sa objaví krížový slot. Horná strana valca je vybavená tenkou neferomagnetickou kovovou fóliou.

 

Dôkaz sily poľa

Uloženie skúšobného telesa na magnetizovanú vzorku a časť siločiar magnetického poľa pretekať cez mäkký železný valec. Po sterilizácii magnetickej práškovej suspenzie sa objaví jeden alebo druhý otvor krížového slotu na fólii v závislosti na dostatočnej magnetizácii.

 

Smer magnetizácie

Skúšobné telesá sa zvoľna pohybujú okolo svojej kolmej osi, kým indikácia o jednom z otvorov ukazuje významné maximum. Vyhodnotený smer magnetizácie prechádza kolmo na obraz vytvoreného otvoru.

 

Technické údaje

Priemer                     20 mm

Výška                         5 mm

Šírka trhlín                 95 mm

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?
Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk