Nefluorescenčné - olejová báza

Nefluorescenčné - prášok

Fluorescenčné- vodná báza

Waygate Technologies a Baker Hughes Business - previously GE Inspection Technologies