Štandardný dizajn

 

Technické údaje

Počet indikácii                     1

Priemer kruhu                    12,70 mm

Dĺžka štrbiny                      6,35 mm

Hĺbka trhliny                      0,152 mm (15 µm; 30% z hrúbky plechu)

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk