Overenie citlivosti indikácií magnetických práškových suspenzií.

 

Mierka sa skladá z disku s vyvŕtaným otvorom a dvoch typov prírodných trhlín:

  • hrubé brúsenie trhliny;
  • jemný tlak korózie trhliny.

 

Mierka bola permanentne zmagnetizovaná stredovým vodičom cez vŕtaný otvor.

 

Vyhodnotenie magnetických práškových suspenzií sa vykonáva vizuálnym alebo metrologickým porovnaním údajov s uvedením obrazom referenčného testovacieho média, ktoré bolo vyrobené za rovnakých testovacích podmienok.

 

Technické údaje

Priemer                            50 mm

Výška                               10 mm

Šírka trhlín                        2 - 10 µm

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk