Kontrola a sledovanie citlivosti indikácií magnetických práškových suspenzií.

 

Mierka pozostáva z dvoch oceľových blokov, ktoré sú presne zakorenených k sebe, a ktoré sú oddelené hliníkovou fóliou (12 µm hrubá). Na čelných stranách  je pevný permanentný magnet, ktorý produkuje únik magnetického toku, ktorá klesá s rastúcou vzdialenosťou.

 

Kým sterilizácia mierky s magnetickou práškovou suspenziu indikuje produkovanie, ktoré je silnejšie smerom ku koncom a klesaniu stredu. Dĺžka indikácií je meradlom pre vhodnosť magnetickej práškovej suspenzie v rámci testovania. Súčet dĺžok ľavej a pravej indikácie je vyhodnotený.

 

Technické údaje

Tangenciálne silové pole kolmo
k umelej trhline pri značení +4 / -4                +100 / -100 A/m

Rozmery                                                    155 x 40 x 12 mm

 

Rozsah dodávky

Mierka s certifikátom podľa STN ISO 9934-2
 

Balenie:

Mierka č. 2 s certifikátom

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk