speed|scan CT 64 je nový automatizovaný vysokorýchlostný CT systém vhodný pre kontrolu výrobných procesov a ich optimalizáciu. Zariadenie je založené na technológii CT využitej pôvodne v oblasti zdravotníctva. Oproti predchádzajúcej generácii je zariadenie 4x rýchlejšie a až 100x rýchlejšie v porovnaní s klasickým priemyselným CT.

 

Vlastnosti a výhody zariadenia

  • Zisk na produktivite a kvalite vďaka 3D kvantitatívnemu automatickému rozpoznávaniu vád a rozmerovej kontrole
  • Úspora nákladov vďaka zníženiu počtu reklamácií a vráteného tovaru
  • Do 100% 3D výrobnej kontroly veľkých odliatkov, 64-kanálové získavanie údajov a patentovaná technológia manipulátora pre vysokú priepustnosť kontroly
  • Rýchlosť skenovania pre hlavy motorov znížená až na 15 sekúnd, viac ako 100x rýchlejšie ako pri konvenčnom priemyselnom CT
  • Max. veľkosť vzorky pre CT: priemer 600 mm x 900 mm dĺžka; max. priemer pre CT sken 500 mm
  • Optimalizované náklady - jednoduché ovládanie a nízke náklady vyplývajúce z vlastníctva zariadenia vďaka vysokému stupňu automatizácie

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk